12 maart 2019 update

 • BugFix: Bij uitgaande facturen van verwijderde of geanonimiseerde deelnemers, wordt de Factuur Incasso mogelijkheid verwijderd.

 • BugFix: Bij het maken van een incasso bestand wordt nu rekening gehouden of de deelnemer verwijderd of geanonimiseerd is.

 • BugFix: In het uitgaande factuuroverzicht worden de facturen van verwijderde of geanonimiseerde deelnemers nu wel getoond.

 • BugFix: Het verwerken van uitgaande facturen wordt nu rekening gehjouden of een deelnemer verwijderd of geanonimiseerd is.

 • BugFix: Bij het importeren van bankafschriften wordt beter gecontroleerd of het wel een CAMT053 bestand betreft.

 • BugFix: Bij het importeren van RABO bank afschriften via het nieuwe CAMT53 formaat wordt nu geen rekening meer gehouden met de transactie_id.

  • De transactie_id is verschillend in de oude en nieuwe formaat.
  • Dit geldt alleen voor imports van afschriften op eigen bankrekeningen die ‘RABO’ in het IBAN nummer hebben staan.
  • Dit kan verwijderd worden geruime tijd na het niet meer beschikbaar zijn van het oude formaat (medio 2019).
 • Er is een nieuwe systeemjob gemaakt voor het verwijderen van bankafschriften aan de hand van het import_file_id.

 • Daarna moet nog wel handmatig de bankafschrift-tellers voor de nummering per jaar aangepast worden.

 • Dat betekent dan dat alleen de laatste import verwijderd kan worden.

 • De bankimport-bestandsnaam wordt nu ook vermeld in de melding in het logboek.

 • BugFix: exporteren in .xls werkt nu ook voor de vrije velden.