Welkom bij het Lasso Forum [Geen Categorie] (1)
Automatisch invullen factuurgegevens bij ontvangen facturen [Lasso financieel] (1)
12 mei 2019 update [Lasso release] (1)
4 mei 2019 update [Lasso release] (1)
10 april 2019 Update [Lasso release] (1)
Deelnemers in dezelfde straat bij elkaar zetten [Openbare gesprekken] (3)
E-mailen naar grote aantallen deelnemers [Geen Categorie] (1)
Facturen verwerken ongedaan maken [Lasso financieel] (3)
Betaling<>factuur [Lasso financieel] (2)
Mail verzonden en niet aangekomen [Lasso deelnemers] (7)
Sjabloon maken onder instelling [Lasso financieel] (2)
12 maart 2019 update [Lasso release] (1)
Straat en huisnumer invoeren [Lasso adressen] (3)
Schulden op de balans [Lasso financieel] (2)
Ontvangen facturen [Lasso financieel] (2)
Start van het uitrekenen conceptfacturen Offset (dagen) [Lasso financieel] (1)
Deelnemer terughalen uit archief [Lasso deelnemers] (1)
09 maart 2019 update [Lasso release] (1)
9 februari 2019 update [Lasso release] (1)
22 februari 2019 update [Lasso release] (1)
Deelnemers opzoeken waarvan de korting eindigt [Lasso deelnemers] (1)
Facturen versturen [Lasso financieel] (1)
Kan factuur niet boeken op 8200 rekening [Lasso financieel] (2)
Facturen: verwerken (credit) facturen en betalingsverschillen [Lasso financieel] (1)
Factuur layout in Lasso [Lasso financieel] (2)
Per abuis factuur geboekt! [Lasso financieel] (2)
Lasso WIKI in ontwikkeling [Lasso WIKI] (1)
Jaarafsluiting in Lasso [Lasso financieel] (1)
Lasso aankondigingen [Lasso] (1)