12 mei 2019 update

 • Vragenlijsten:
  • Het maken van de Vragenlijsten is aangepast en kent nu vragen in het pop-up formulier.
  • Bij een vraag in het mailbericht is nu ook het keuze rondje aan te klikken.
 • Export Winst & Verliesrekening is aangepast en let nu ook op keuze ‘+’.
 • Het automatisch verwerken van Ingekomen Facturen op basis van de upload bestandsnaam is verbeterd.
  • Voorbeeld: 0072-372.45-CoolBlue-20190423-4080-2019F0004560-Aanschaf_nieuwe_telefoon.pdf
 • Waarbij:
  • 0072: een volgnummer is en uit 4 cijfers moet bestaan. Wordt verder niet gebruikt.
  • 372.45: het bedrag met een ‘.’ en 2 cijfers achter de punt. Kan niet gebruikt worden voor negatieve (credit) bedragen.
  • CoolBlue: de text die gebruikt wordt om de crediteur (verstuurder van de factuur) op te zoeken (Hoofd- of kleine letters onafhankelijk).
  • 20190423: factuurdatum, verplicht formaat van 8 cijfers: ‘yyyymmdd’.
  • 4080: het grootboek rekeningnummer waarop de factuur geboekt wordt. Moet uit 4 cijfers bestaan.
  • 2019F0004560: het factuurnummer, een willekeurige tekst, maar zonder ‘-’ tekens.
  • Aanschaf_nieuwe_telefoon: Alle tekst na het ‘-’ teken van het factuurnummer. Wordt overgenomen in de omschrijving.
 • Voor Ingekomen Facturen moeten de upgeloade bestandsnamen, die beginnen met 4 cijfers, uniek zijn.