4 mei 2019 update

 • Aanpassingen in de Vragenlijsten:
  • Menu Vragen verwijderd.
  • De Vragenlijst (Sjabloon) formulieren vereenvoudigd:
   • De datum velden in de Vragenlijst Sjablonen verwijderd.
   • De “readonly” velden in de Vragenlijst formulier verwijderd.
   • In Vragenlijst formulier anonimiseer en corrigeer optie verwijderd.
  • De antwoord volgorde in de Sjablonen wordt nu behouden.
  • De antwoord volgorde in de Vragenlijsten verbeterd.
   • Was niet stabiel bij aanpassingen, verloopt nu via ranking.
  • De lijst van Vragenlijst Sjablonen aangepast (datum verwijderd).
  • Het anonymiseren werkt nu, direct bij het opslaan van het antwoord.
   • Anonimiseren sluit Corrigeren van antwoorden uit.
  • Per Vraag en per Vragenlijst zijn een voorwoord en een nawoord veld opgenomen.
  • De Vragenlijst Sjabloon heeft nu de optie om de antwoorden op 1 regel te zetten.
  • De lijst van Vragenlijsten heeft nu de optie om een vragenlijst te verwijderen.
  • De koppen in de diverse Vragenlijst lijsten zijn verbeterd.
  • Het gebruik van antwoordgroepen in database opgenomen (nog niet in code).
  • Nieuwe versie gemaakt vragenlijst presentatie.
 • De viewport optie (bootstrap) uit MyLasso ook in Lasso zelf opgenomen.
 • (Per ongeluk) als TEST in MyLasso het Dossier menu vereenvoudigd in aantal kolommen (wellicht weer terug draaien).
 • Eerste versie van het automatisch verwerken van Ingekomen facturen op basis van de upload bestandsnaam:
  • Voor namen die voldoen aan: nnnn-bbb.bb-code-yyyymmdd-rest.pdf worden de velden automatiosch gevuld.
   • nnnn: volgnummer (wordt niet overgenomen)
   • bbb.dd: het bedrag met 2 centen achter de ‘punt’. (negatieve bedragen (credit) zijn niet mogelijk).
   • code: een text (zonder spaties) die opgezocht wordt in de naam van de crediteur.
   • yyyymmdd: de factuurdatum
   • rest: wordt opgenomen in de omschrijving, de cijfers worden er uit gelicht als factuurnummer.
   • Dit moet nog verbeterd worden met ontdubbeling, grootboeknummer en beter factuurnummer.
 • Voor het ingekomen factuur formulier is de verwerkingsdatum en grootboeknummer nu te wijzigen ook als de factuur verwerkt is.
  • Pas bij vastleggen van de periode worden deze ‘read_only’.
 • MyLasso login via link is verbeterd.
 • De preview van vragenlijsten is nu opgezet in Lasso zelf, niet meer via de MyLasso server.
  • Gebruikt daarom een kopie van het presentatie bestand (is daarom niet precies hetzelfde).
 • Nieuwe vertalingen.