9 februari 2019 update

 • De export van balans en w&v is verbeterd.
  • Regels met nul saldo’ s worden niet meer getoond.
 • De layout van de uitgaande facturen lijst is aangepast:
  • De zichtbare kolommen kunnen nu gekozen worden uit een lijst.
  • Het aantal kolommen is uitgebreid.
  • Een aantal kolommen is van naam en weergave veranderd (volledige mailadressen worden nu getoond).
 • Er is een knop gekomen voor automatisch verwerken van vastgelegde facturen. Er wordt een keuze aangeboden voor:
  • verwerken met een memoriaal op de rekening “betalingsverschillen debiteuren”,
  • verwerken met een memoriaal op de rekening “oninbaar debiteuren”,
  • een creditfactuur maken en beide facturen verwerken in een memoriaal,
  • alleen een concept creditfactuur maken.
 • BugFix: stikkers werken nu ook voor deelnemers zonder adres.
 • BugFix: de Openstaande Facturen worden nu ook gecontroleerd in nacht jobs.
 • BugFix: controle op dubbele groepsdeelname werkt nu zoals bedoeld.
 • BugFix: memoriaal items zijn kleiner weergegeven zodat verwerkingsnummer standaard volledig getoond worden.
 • BugFix: exporteren van lijsten is nu onafhankelijk van scherm weergave.
  • Voor het scherm ingekorte velden, worden nu in de export volledig opgenomen.
 • Nieuwe vertalingen