Afzender van mail aanpassen

Hoi!

Graag zou ik de afzender van een mail willen aanpassen. Nu staat hier alleen “bestuur” (zie onderstaande afbeelding). Hoe kan ik dit wijzigen? Want in sommige programma’s wordt dit gezien als spam.

Hoor heel graag!

Mail wordt verstuurd met als afzender het interne mailadres van de gebruiker.
Dit kun je aanpassen in het formulier van de gebruiker onder het tabblad ‘Contact’.

Daar kun je een keuze maken uit de beschikbare interne adressen.
Deze lijst kun je uitbreiden via Relaties → Interne mailadressen.

Beste Jos,

Ik heb het niet over het adres, maar om de naam die hij eraan geeft.

Er staat nu alleen “bestuur” met kleine letters. Ik zie liever bijvoorbeeld: “Bestuur Huurdersvereniging xxx”, waarbij op de xxx de naam van de vereniging staat uiteraard. Alleen maar kleine letters ziet er ook heel apart uit en bestuur op zichzelf staand zegt iemand ook niet 123 wie de afzender is.

Hoor graag!

Wat je precies ziet bij de afzender is een instelling van je mail software.
Wat was het interne mailadres en wat staat er in de adresboek voor dit adres?
Mogelijk kan e.e.a. verbeterd worden door een meer “omschrijvend” intern mailadres te kiezen.

Het raakt wel aan een al langer bestaande wens om een korte omschrijving aan een (intern) mailadres te kunnen geven en die dan ook mee te sturen bij het afzender adres.
Wat daarvan precies zichtbaar wordt hangt dan wel weer af van je mailpakket …

Hoi Jos,

Ik neem aan dat jullie dit met PHP hebben gemaakt? Als je de basic email headers gebruikt, kun je o.a. de naam van afzender bepalen. Het gaat dan om de from headers.

Wat jij aangeeft dat het een instelling van je mail software is, klopt in dit geval niet. Vanuit de server is de from tag in mijn geval: From: bestuur < bestuur@XXXX.lasso-ho.nl> (waar XXXX mijn HV is).

De from tag zou moeten zijn From: Bestuur $naamhv bestuur@XXXX.lasso-ho.nl.

$naamhv haal je op uit de database, want daar staat naam van de organisatie opgeslagen. Op die manier heb je een goed gestylde from header.

Met lokale instellingen kan ik dat niet bereiken, terwijl dit een zeer kleine aanpassing is in de instellingen van het script.

Gr. Thom

Goedemorgen @Wim en @josal,

Hebben jullie hier toevallig al naar kunnen kijken? Wil toch echt liefst mails sturen met een mooie from header in plaats van hoe het nu eruit ziet, mede omdat het ook in spam folders komt omdat het niet de reguliere headers heeft.

De organisatienaam staat ergens opgeslagen in een database, dus er is een request te maken om deze eruit te halen.

Gr. Thom

Hoi Thom,

Lasso is geschreven in python, maar dat maakt niet echt uit natuurlijk. :wink:

Nu is het afzender adres is het interne mailadres, (waarschijnlijk) ingevuld als bestuur@xxx.lasso-ho.nl voor de versturende gebruiker. Er wordt verder geen ‘weergave naam’ toegevoegd.

Maar jouw idee van het meegeven van een extra veld als ‘weergave naam’ had ik al opgepikt uit deze discussie! Er stond nog op de lijst om de interne mailadressen beter te implementeren en daar is nu aan toegevoegd om een ‘weergave naam’ op te kunnen geven, die wordt toegevoegd aan het mailadres bij het versturen. Dit issue is naar voren getrokken en normaal gesproken komt e.e.a. dit weekend beschikbaar.

Altijd de organisatie naam toevoegen aan de weergave naam, lijkt ons niet verstandig omdat het niet altijd passend zal zijn. Daarom is er gekozen hiervoor een apart veld voor in te voeren.

Om nu te kunnen mailen zou je kunnen kiezen voor iets als bestuur_abc@xxx.lasso-ho.nl.
Niet erg fraai, maar mogelijk helpt het bij de duiding van de afzender door de ontvanger.

— Jos

Helder verhaal!

Het probleem is alleen dat vaak emails zonder goede from headers niet wordem geaccepteerd in Postvak In, maar naar ongewenste items/spam gestuurd worden.

Fijn dat jullie hebben besloten dit snel te implementeren. Ik wacht dit weekend even af voor ik de mails ga versturen.

Je zou op basis van het interne mailadres een naam van de afzender kunnen configureren. Dus als je bestuur@xxx.lasso-ho.nl selecteert wordt het Bestuur HV xx (of iets anders dat je zelf invoert), als het evenementen@xxx.lasso-ho.nl wordt het bijvoorbeeld Evenementen Commissie HV xx (of iets anders dat je zelf invoert).

Zie bovenstaand als een suggestie en poging tot meedenken. Als jullie zelf al voor ogen hebben hoe jullie dit willen doen, zou ik het vooral negeren!

Nogmaals bedankt voor het met hoge urgentie oppakken van dit punt.

Hoi Thom,

In de update van vandaag zijn ook de interne mailadressen aangepast. Het interne mailadres is verhuisd naar het tabblad ‘Login’ en per gebruiker in te vullen (moet wel uniek zijn). Er is geen apart menu item meer voor invullen van interne mailadressen.

Naast het interne mailadres is er een apart vrij veld gemaakt om de naam bij het interne mailadres te kunnen zetten. Deze naam wordt samengevoegd met het interne mailadres en het geheel wordt als afzender gebruikt bij het versturen van mailberichten.

Hopelijk lost het jullie probleem op met de herkenbaarheid van de afzender!

— Jos

Hi Jos,

Probleem is inderdaad opgelost! Heel erg bedeankt voor het snelle handelen!

Gr. Thom