Creëren en boeken voorziening

Beste mensen,

Ik heb een grootboekrekening Voorziening automatisering aangemaakt, saldo uiteraard € 0,–.
Ik ga via Memoriaal € 10.000,-- aan die voorziening toevoegen en moet nu **_af ** aangeven.
Ik blijf dit vreemd vinden, van 0 naar 10.000,-- is toch *_bij.

liever zou ik zien in Memoriaal:

eigen vermogen Debet 10.000,–
aan/ Voorziening Credit 10.000,–

Emiel Panis

financieel adviseur huurdersvereniging Woonbelang

Hallo Emiel,

We moesten er toch eerst eens goed over nadenken …

Je hebt gelijk dat het meest logisch is om voor een Voorziening Bij (of Credit) te boeken en dan voor het vermogen Af (of Debet). En dat doet (deed) het memoriaal precies andersom. Jouw opmerkingen en hoe banksaldi in de balans weergegeven worden hebben ons doen besluiten het boeken in het memoriaal om te draaien zodat het logischer werkt. Dit is afgelopen week dan ook aangepast.

De gedachte is: een positief banksaldo wordt altijd Debet in de balans weergegeven. Het banksaldo neemt dus af wanneer er een bedrag Bij (of Credit) geboekt wordt, bijv. voor een betaling op een kostenrekening. De kostenrekening waarop de bankbetaling geboekt wordt, dient dan Af (of Debet) geboekt te worden! Dit komt ook overeen met jouw eerdere opmerking op 30 mei over het Af (Debet) moeten boeken op een kostenrekening om het bedrag op de rekening te verhogen!

Emiel, bedankt voor je opmerkingen hierover!

— Jos