Deelnemer kan niet inloggen in Mijn Lasso wegen niet uniek e-mail adres

Probleem:
“Naar aanleiding van de uitnodiging van XX mei voor de algemene vergadering het volgende merkt de genodigde op dat de in dit bericht genoemde bijlagen niet zijn meegestuurd. Als hij probeert de documenten te lezen in de Mijnlasso omgeving krijgt hij, na ingave van zijn emailadres de melding dat het adres is gekoppeld aan meerdere deelnemers en dat het emailadres dus niet gebruikt kan worden.
Vraag: wie is er nog meer gekoppeld aan mijn emailadres. Dit adres is persoonlijk en mag niet door anderen worden gebruikt. Kunt u dit herstellen?”

Reactie Lasso
Als het email adres van de deelnemer twee keer voorkomt in Lasso dan kan de deelnemer niet inloggen in de persoonlijke omgeving middels een link en kan ook niet zelf een naam wachtwoord aanmaken dan wel wijzigen.

Als de deelnemer dan een link opvraagt met een bepaald e-mail adres weet Lasso niet om welke deelnemer het gaat en zal dus niets versturen als alleen de melding dat er twee e-mail adressen zijn en dat de deelnemer zich moet melden bij de organisatie die de betreffende Lasso in gebruikt heeft.

In dit geval is het e-mail adres van de deelnemer geregistreerd bij de bewonersorganisatie waarvoor hij actief is en bij hem zelf. Een van de adressen moet dan ook worden aangepast of worden weggehaald als hij wil inloggen.