Deelnemer toegevoegd, maar niet zichtbaar

Hallo
Andere deelnemer van onze groep heeft deelnemer toegevoegd maar niet zichtbaar bij mij. wat nu te doen

Voor de oplettende lezer: dit heeft zich telefonisch opgelost.
Maar ter info: Als je bijvoorbeeld een deelnemer lid maakt van een groep en de start van het lidmaatschap van die groep ligt in de toekomst, dan zal deze deelnemer pas zichtbaar worden in die betreffende groep als deze datum is bereikt.