Dubbele betaling verwerken

Ben even vergeten hoe ik dit netjes in Lasso verwerk:
Een ingekomen factuur werd twee maal betaald. Na een telefoontje naar de crediteur werd het teveel betaalde bedrag dezelfde dag op onze bankrekening teruggestort. Hoe verwerk ik beide bedragen (de onterechte betaling en de creditering daarvan) netjes bij Bank?

Dit kan het meest eenvoudig beide bedragen op kruisposten rekening (meestal de 1200 rekening) te boeken of rechtstreeks op de grootboekrekening waar het bedrag betrekking op heeft. Het resultaat is dan 0.

1 like