E-mailen naar grote aantallen deelnemers

Onlangs hebben de servers van Lasso-Concepten 2 dagen op een blacklist gestaan bij KPN en Ziggo. Een van de redenen hiervoor is dat Lasso (blijkbaar) te veel mail verstuurd naar e-mail adressen die niet (meer) bestaan. Dit betekent dat wij onze mail beter moeten “verzorgen”. Hiervoor zullen een aantal verbeteringen worden doorgevoerd:

 • Lasso controleert of het e-mail domein bestaat. Op dit moment kan een niet bestaand domein niet meer worden ingevoerd. Let op: alles wat voor het @ staat kan niet gecontroleerd worden.
 • E-mail adressen die in het verleden fout zijn ingevoerd (typefouten) zullen verwijderd worden. De betreffende organisatie zal hiervan op de hoogte worden gesteld.
 • Lasso zal een voorziening gaan maken dat e-mail adressen die niet meer bestaan automatisch worden uitgezet. De contactpersoon zal daar een mail over ontvangen.
 • Het mailen naar groepen moet worden aangepast om de kwaliteit van mailen te verbeteren.
  • Alle groepsadressen krijgen de vermelding “list” b.v. bestuur@list.ladm.lasso-ho.nl
   • Deze wijziging wordt tijdig gecommuniceerd.
  • De groepen zullen op termijn worden omgevormd naar distributielijsten. Dit sluit beter aan bij de bedoeling van de lijsten. N.b. dit zal de huidige toepassing niet veranderen.
   • Wijzigingen hieromtrent worden tijdig gecommuniceerd.