Enquetes in Lasso

Ik zie in het forum niets over enquetes. Heeft iemand ervaring met deze module? Zo ja, kunnen we dan klankborden?
Paul van Nierop

Wellicht is het aardig om een zoomsessie te organiseren om samen met andere Lasso-gebruikers een keer een enquete op te zetten over een bepaald thema. Ik weet dan niet wat een goed moment is. Mijn ervaring is dat veel huurdersorganisaties vrijdag in de ochtend wel vaker in de gelegenheid zijn. Heb jij een voorstel voor een thema Paul?

1 like

De serieuze onderwerpen liggen voor elke organisatie anders, lijkt me. Ik wil met name kijken of we d.m.v. enquetes beter rekening kunnen houden met wat er leeft onder huurders.
Aangezien het om een proef gaat, stel ik een onderwerp voor dat volstrekt buiten de box valt: zijn de deelnemende huurders geïnteresseerd in het gebruik maken van de collectiviteit van de huurders om bijvoorbeeld gezamenlijk contracten te sluiten met aanbieders van energie. Maar er zijn veel meer voorbeelden te verzinnen, dus een vraag zou ook kunnen zijn wie er nog meer ideeën heeft. Of is dit te wild?

Onlangs een online ledenvergadering gehouden. Ongeveer 120 inschrijvingen en 60 concrete deelnemers. Het onderwerp wonen en zorg stond centraal. De reacties waren gemiddeld positief. We hebben wel nog wat te leren. Met name het “muten” van de microfoon was in het begin wat lastig, dit moet veel strakker worden georganiseerd. Echter een verbeterpunt. Verder is er ook een advies gegeven om met Break-out rooms te werken. Eerst een algemene uitleg en dan per gemeente of per regio apart in een Break-out room. Waar meer specifieke aandacht gegeven kan worden aan de eigen regio. Kortom voor herhaling vatbaar.De enquete uitslag wijst ook uit dat 39% van de achterban eerder zal meedoen met een online bijeenkomst dan met een fysieke bijeenkomst.

Hoe zijn we dit te weten gekomen? Door onze “kwaliteitsmeting” na afloop. De deelnemers hebben zich zelf aangemeld voor deelname en stonden netjes (automatisch geregistreerd) in onze Lasso-administratie. Een enquête uitzetten met Lasso na afloop was dan ook een fluitje van een cent. Hebben we die dan moeten maken, die enquete? Inderdaad, maar slechts eenmalig. Daarna is er een sjabloon dat iedere keer opnieuw kan worden vastgelegd. Voor meer info: mail mij gerust info@lasso-concepten.nl