Financiering van Huurdersorganisaties

Lasso organiseert begin september een tweetal online bijeenkomsten rondom de financiën van Huurdersorganisaties. Daarbij wordt ingegaan op de vertrekpunten van financiën zoals de overlegwet en de rechten en plichten van zowel de huurdersorganisatie als de verhuurder. Meer specifiek gaat het in de eerste bijeenkomst over het opstellen en onderbouwen een begroting en waar heb je recht op als huurdersorganisatie? En in de tweede bijeenkomst over het voeren van een financiële administratie voor een huurdersorganisatie.

Deze seminars zijn gratis toegankelijk voor de Lasso klanten en nieuwsbrief-abonnees. Ben je nog niet geabonneerd meld je dan aan op onze website. De uitnodiging volgt ruim van te voren. Specifieke vragen kunnen hier gesteld worden. Wellicht dat huurdersorganisaties onderling al goed kunnen adviseren.

  • Intressant
  • Niet interessant

0 stemmers

Wordt dit nog een keer herhaald?

Dit is toen niet doorgegaan, maar willen graag nog een poging doen.
De inzet is dan om vanuit het wettelijk kader iets te vertellen wat er mogelijk is en hoe je een begroting en activiteitenplan opstelt en dit vertaalt naar Lasso. Logisch lijkt om dit te organiseren in het najaar als iedereen weer met de begroting aan de slag gaat.

  • Ja, ik zou graag mee doen
  • Nee geen interesse

0 stemmers

Dat lijkt me een goed plan.