Financiering van Huurdersorganisaties

Lasso organiseert begin september een tweetal online bijeenkomsten rondom de financiën van Huurdersorganisaties. Daarbij wordt ingegaan op de vertrekpunten van financiën zoals de overlegwet en de rechten en plichten van zowel de huurdersorganisatie als de verhuurder. Meer specifiek gaat het in de eerste bijeenkomst over het opstellen en onderbouwen een begroting en waar heb je recht op als huurdersorganisatie? En in de tweede bijeenkomst over het voeren van een financiële administratie voor een huurdersorganisatie.

Deze seminars zijn gratis toegankelijk voor de Lasso klanten en nieuwsbrief-abonnees. Ben je nog niet geabonneerd meld je dan aan op onze website. De uitnodiging volgt ruim van te voren. Specifieke vragen kunnen hier gesteld worden. Wellicht dat huurdersorganisaties onderling al goed kunnen adviseren.

  • Intressant
  • Niet interessant

0 stemmers