Ingang lidmaatschap ivm contributieberekening

Wij proberen leden zoveel mogelijk hele jaarbedragen te laten betalen, dus iedereen betaalt een contributie van €15 euro per jaar, we doen niet aan deelfacturen van €7.50 als iemand bijvoorbeeld op 1 juli lid wordt. Daarom worden nieuwe leden altijd lid gemaakt per 1-1-20xx en vetrekkende leden afgevoerd per 31-12-20xx. Maar dit gaat niet helemaal goed voor de nieuwe leden die we inschrijven na het incasseren van de jaarlijkse contributie. Die krijgen in het jaar daarna (het eerste jaar dat ze een factuur krijgen) een rekening van €30 ipv €15. Heb jij een suggestie hoe we dit kunnen voorkomen? Misschien door nieuwe leden per 1-1 van het volgende jaar in te schrijven, maar kan dat, een lid op een toekomstige datum inschrijven? En indien dat kan, hoe verander ik het voor de handvol leden die nu een factuur van €30 krijgt?

Je kunt dit inderdaad oplossen met de ingangsdatum van het lidmaatschap. Deze kun je in de toekomst vastleggen dan komt het vanzelf goed. Maar, afhankelijk hoe je met je leden communiceert, is dit misschien niet de beste keuze. Als iemand per 1-1 20xx pas lid wordt van de ledengroep is hij ook pad vanaf dat moment zichtbaar in die groep. Met andere woorden, die leden gaan dan ook niet mee als je iets doet met die groep. Bijvoorbeeld met mailen of het ontsluiten van documenten of dossiers.

Wellicht is het beter is het om die leden gewoon aan te melden op de contributiegroep en dan tot 1-1 20XX 100% korting te geven. Dan doen ze volledig mee in alles en krijgen ze geen factuur. Zie voorbeeld.

Voor wat betref de facturen van €30,00 hangt het er vanaf of de facturen al zijn vastgelegd. Als ze nog in concept zijn zal het zich vanzelf corrigeren. Als dat ze al vast liggen kun je de korting invullen en ontstaat er een credit factuur. Je moet dan wel uitkijken met de automatische incasso. Deze zal de credit factuur niet verwerken. Neem in dat geval maar even contact met ons op.

Dank je Wim - helemaal duidelijk. De optie met de korting is de beste, inderdaad. Tom

Bij ons wordt jaarlijks € 10 gevraagd, ook als men in juli lid wordt. De registratie in “juli” schijnt de reden, dat er na betaling vak correcties nodig zijn. Hoe krijg je facturen v € 10 gecombineerd met de echte inschrijfdatum, zonder extra boekingen? Nieuwsbrief en correspondentie via ledenlijst-export heeft nog de voorkeur van comm afd, dus daar zit het bezwaar niet.
Marga

Lasso doet precies wat er wordt ingevoerd dat betekent inderdaad dat als de contributie €10,00 per jaar is en het lid wordt op 1 juli lid gemaakt zal Lasso over de resterende maanden een contributiefactuur maken. In dit voorbeeld ontstaat er een contributie factuur van €5,00. Een aantal opties is mogelijk:

  1. Het makkelijkste is het Lidmaatschap met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 januari van het betreffende jaar. Dan ontstaat er een factuur van €10,00. Helemaal correct is dat natuurlijk niet, het lijkt dan alsof het lid eerder lid is geworden.

  2. Een andere optie is om het lid op 1 juli aan te melden en dan 100% korting geven tot 1 januari van het opvolgende jaar en voor het lopende jaar een handfactuur maken.

  3. De derde optie is om het lid per 1 juli aan te melden en de deelfactuur die dan ontstaat aan te vullen tot het gewenste bedrag met een handfactuur.

Zie ook het voorgaande lijntje tussen mij en Tom Spel vanaf 23 maart dit jaar. We kunnen ook altijd even overleggen als het niet duidelijk is.

  • Ingang lidm. in lopend jaar Voor welke vereniging heeft de huidige regel nut? Wie heeft echt hoge contr? Nieuw lid 1 juli, administratieve romplomp voor deel van €10

0 stemmers

Lasso geeft ruimte aan iedereen om daar een eigen keuze in te maken. Er zijn verenigingen die inderdaad hogere contributie vragen en daarom per maand willen afrekenen. Bijvoorbeeld HWZ vraagt €24,00 per jaar. En er zijn verenigingen die rekenen per half jaar. Als je alleen een heel jaar in rekening wil brengen dan kun je het beste de aanmeld datum aanpassen van de contributie groep en dan de mogelijkheid gebruiken van de korting. Dat is de meest eenvoudige methode.