Kolom type toegevoegd aan deelnemersscherm

De kolom type is als vaste kolom aan het deelnemersscherm toegevoegd. De reden hiervoor is dat deze kolom een handige tool is om van type deelnemer te switchen en het archief te tonen, al dan niet in combinatie met de deelnemers van dat moment. Daarbij geeft deze kolom waarde volle informatie over de de deelnemer. De kolom type laat zien welk type deelnemer het betreft.

Via de selectiefilter kan het type deelnemer en de gewenste toevoeging worden geselecteerd welke op het deelnemersscherm getoond moet worden. Aanvullend kan via het selectiefilter ook het archief worden getoond.

Afkortingen:

P : als de deelnemer een (natuurlijk) persoon is

O : als de deelnemer een Organisatie (rechtspersoon is)

A : als de deelnemer een Adres is. Let op een adres is een bijzonder soort deelnemer. Deze kan alleen in een groep worden gestopt en aan een dossier wordt gekoppeld.

P of O +R : R staat voor relatie en verschijnt alleen als er een naam en e-mailadres is toegevoegd bij de deelnemer (zijnde P of O)

P of O +R +L : L staat voor Lid en verschijnt als de deelnemer is toegevoegd aan een groep waaraan contributie is gekoppeld

P of O +R +L +D : D staat voor debiteur en verschijnt als de deelnemer een uitgaande factuur heeft.

P of O +R +L +D +C : C staat voor crediteur en verschijnt als de deelnemer een factuur heeft gestuurd (lees: een ontvangen facturen).

Bij vragen reageer gerust op dit topic.