Maximale up-load bestanden in Lasso

Vraag van een gebruiker:
Ik wil een bestand van 18368 Kb = 18,368 Mb uploaden in Lasso maar krijg een melding dat de upload niet is uitgevoerd omdat het bestand groter is dan 20 Mb.

Graag tekst en uitleg over deze melding omdat er hier geen sprake is van een te groot bestand en er toch een melding verschijnt en de upload niet wordt uitgevoerd.

Antwoord van Lasso
Je kunt in Lasso tot 20 MB up-loaden. Je moet er dan wel rekening mee houden dat het bestand dat je wil up-loaden door het up-loaden iets groter wordt (10 a 15%). Een origineel bestand van 18,36 MN is dan groter dan de toegestane 20 MB.

Tip: je kunt een pdf bestand vaak comprimeren (kleiner maken) in de Adobe-reader of via een daarvoor bedoelde web-site kleiner maken. Klik hier voor een dergelijke site.

Succes…