Meerdere contributies

We hebben voor onze leerlingen het volgende contributiemodel; contributie voor het lidmaadschap (2 termiijnen) en 12 termijnen voor de bijdrage in de opleidingskosten. Dus: 2x per jaar bedrag x en 12x bedrag y. Kan dit ook ingesteld worden?

Je kunt bij de groep een contributiebedrag toevoegen (meestal aansluitend bij de betalingsverplichting aansluit bij de opzeggingstermijn) en bij de deelnemer bepaal je de betaalperiode. Die geldt dan voor alle contributiebedragen die in rekening worden gebracht bij de betreffende deelenemer.

Als antwoord op de vraag: Als je dit wil handhaven kun je dat alleen maar oplossen met een handfactuur. Die factuurpost kun je dan wel laten landen op de factuur waar de reguliere contributie post(en) worden gezet of apart als je wil.