Over de categorie Lasso adressen

Een adres die in deze adressenlijst is opgenomen heeft in de administratie twee rollen:

een rol als deelnemer (dit betekent dat op adresniveau administratie gevoerd kan worden over het adres)
een rol als adres van een natuurlijk persoon of een organisatie (Dit adres kan onderverdeeld worden in factuur-adres, correspondentie-adres en als woonadres.

Aan adressen kunnen kenmerken worden toegevoegd zoals het woningtype, complexnummer en in overleg nog andere gegevens. Een adres kan ook maar een keer voorkomen in de administratie

Zie Lasso Wiki voor uitgebreidere toelichting