Over de categorie Lasso lijsten

Lijsten worden samengesteld uit deelnemers die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op het lidmaatschap van groepen. Bijvoorbeeld de startdatum van een deelnemer van een bepaalde groep of de tijd die nog rest voordat het lidmaatschap eindigt. Als voorbeeld: een lijst wordt ingesteld zodat iedere maand gecontroleerd wordt wie er twee maanden lid is van een bepaalde groep. Van deze deelnemers wordt een lijst samengesteld in een XLS formaat (Excel). Deze lijst wordt vervolgens gemaild naar een e-mail adres naar keuze. Deze lijsten kunnen gebruikt worden om deelnemers op bepaalde momenten gedurende de registratie van lidmaatschap (of een anders soortige relatie) uit de administratie te halen om iets mee te doen. Bijvoorbeeld het toesturen van een vraag of een enquête of om een felicitatie uit te brengen bij een jubileum. Klik hier voor uitgebreidere toelichting