Overstapservice en machtigingsreferentie

We hebben een formulier van de bank ontvangen dat een lid gebruik maakt van de overstapservice
Ik weet hoe je een IBAN kunt aanpassen maar de vragen zijn de volgende:
Blijft het de machtigingsreferentie hetzelfde? en is rekening aanpassen voldoende?

Moet je machtiging aanvinken?
en bij de tweede stap wat invullen de machtiging ID en eerste incasso wel of niet aanvinken
Bij voorbaat dank ?

De machtigingsreferentie is verbonden aan het IBAN-nummer. Een nieuw nummer vraagt dan ook om een nieuwe referentie (machtiging). Eerste incasso zou ik niet aanvinken. Daar doet de bank verder niets mee.
Dus nieuwe rekening invoeren en veld voor machtiging leeglaten.

Het blijkt toch anders te zijn. Heb ik ING gebeld. De machtigingsreferentie zit niet vast aan de IBAN maar aan het lid. (of aan het incassocontract)
Dus bij wijzigen IBAN ook tweede veld meenemen en huidige machtigings ID invullen. Dan gaat het gaat. Ik neem aan dat dan 1e incasso niet aangevinkt hoeft te worden.