Toegang Persoonlijke Omgeving

Ik heb geen toegang tot mijn Mijn Persoonlijke Omgeving, omdat ik tweemaal mijn e-mailadres heb ingevuld. Eén keer bij mij zelf en dat dient uiteraard zo te blijven, maar ook een keer bij de deelnemer Huurdersvereniging KLM-Woningen Soest en dat is volgens mij de dubbele. Ik heb dat gedaan volgens de procedure die mij is gestuurd over “” Wijzigen reeds ingevulde en opgeslagen kolommen", maar het e-mailadres krijg ik er zo niet uit. Ik doe vast iets niet goed, maar wat?
Herman Boeman
m. 06-29 27 19 58
e… hermanboerman7@gmail.com

Je kunt het e-mail adres verwijderen door:

  1. Via het menu relaties naar het submenu deelnemer
  2. Klik op bewerken en klik op het tabblad contact
  3. Vul de ingangsdatum van het nieuwe e-mail adres in en laat het veld leeg als de e-mail alleen moet worden uitgeschakeld.
  4. Klik dan op opslaan en sluiten.

NB moet het oude e-mail adres verwijderd worden vul dan de ingangsdatum in van het e-mail adres dat verwijder moet worden en laat het invulveld voor het nieuwe e-mail adres leeg of vul daar het nieuwe e-mail adres in.