Verschil tussen Journaal en Verwerkingsregels

Met ingang van dit jaar zal onze vereniging de gehele boekhouding digitaal gaan bijhouden in Lasso. De menustructuur is mooi overzichtelijk, maar ik vroeg me wel af wat precies het verschil is tussen Journaal en Verwerkingsregels?

Journaalregel
Een journaalregel, of beter gezegd een journaalpost, is een verzameling af- en bijschrijvingen van diverse grootboekrekeningen bij elkaar één boeking. Het geeft op het niveau van de grootboekrekening aan of en wat er gemuteerd is. Het geeft dan ook inzicht en helpt bij controles. De optelsom van de af- en bijschrijvingen binnen één journaalpost is altijd NUL. In het onderstaande voorbeeld kun je dat zien.

Let op: gegevens zijn fake

Verwerkingsregel
Een verwerkingsregel is één af of bijschrijving van een bedrag op de grootboekrekening en is onderdeel van een journaalpost. Verwerkingsregels kunnen worden gedownload in een .xls bestand en worden gebruikt voor bijvoorbeeld het overzetten naar een andere administratie of voor controles door externen. Een vergelijkbaar bestand is het zogenaamde “audit” bestand.

Let op: gegevens zijn fake

Dubbel boekhouden
Voor Lasso-Concepten is de integriteit van de boekhouding HET uitgangspunt. Dubbel boekhouden is een systeem dat dit waarborgt. De financiële administratie van Lasso is ontworpen op basis van dit systeem. Kort gezegd betekent dit dat als er geld binnenkomt (debet) of geld uitgaat (credit) er altijd een verantwoording binnen het systeem tegenover staat, een factuur, een opname hoe dan ook iedere mutatie eindigt op NUL, een subtiele samenwerking tussen de winst & verliesrekening en de balans.

Lees gerust verder op:

Bedankt voor het uitgebreide antwoord, Wim! Het is helemaal helder nu.

Toch nog een kleine aanscherping gedaan :wink: