Verwarrende vertalingen

Af en toe krijgen wij vragen over verwarrende vertalingen in de Lasso software. Kort gezegd kan een dergelijke vertaling plaatsvinden door browser instellingen.
Browsers kunnen ingesteld worden om Nederlands naar Engels te vertalen of andersom. Dat kan leiden tot allerlei vreemde teksten, enkele voorbeelden:

  • Jan ‘van’ Janssen kan worden Jan ‘bestelwagen’ Jansen (Bestelwagen in het Engels is van)

  • ‘intern’ email adres wordt dan ‘stagiair’ email adres (Stagiair in het Engels is intern)

Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Hieronder een kort verklarend filmpje.