Verwerken van storneringen automatische incasso

Hallo, ik heb een vraag over het verwerken van storneringen na automatische incasso. We krijgen ieder jaar een aantal storneringen. Deze verschijnen als Debet (negatieve bedragen) in het bankoverzicht. Storneringen kunnen plaatsvinden om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld dat de deelnemer het oneens is met de incasso, een rekeningnummer is opgeheven, of andere administratieve redenen. Afhankelijk van de reden van de stornering moeten wij verschillende acties ondernemen.
Mijn vraag is: wat doet Lasso zelf (automatisch) met een stornering? Wordt er automatisch een kredietnota aangemaakt? En indien ja, hoe wordt deze gematcht met de stornering bij het bankoverzicht?
Is er ergens een beschrijving?

Als er een stornering aan de orde is wordt er geen creditfactuur aangemaakt. Als de betreffende stornering via de bankmutaties wordt verwerkt krijgt de bestaande (debet) factuur de oorspronkelijke status “openstaand”. Deze facturen worden bij de eerstvolgende incassoronde automatisch opnieuw geïncasseerd.

Let op: als je niet wil dat deze opnieuw worden geïncasseerd moet je de betaalwijze bij de deelnemer aanpassen naar factuur en kun je de factuur op de door jezelf gewenste wijze verwerken door op het sleuteltje te klikken achter de factuur. Klik hier voor video uitleg

Kijk op de wiki voor een meer uitgebreide uiteg.