Verzamelen van Naam, e-mail adressen en woningadressen

Inleiding
Op huurdersorganisatie rust de verplichting om hun achterban te informeren over en te betrekken bij hun besluitvorming en advisering. Als gevolg van privacywetgeving en mogelijkheden tot zorgvuldig beheer van gegevens door huurdersorganisaties zijn woningcorporaties terughoudend in het verstrekken van gegevens. Dat leidt ook tot de vraag hoe huurdersorganisaties dan in de gelegenheid kunnen worden gesteld om zichzelf, vanuit een zelfstandige positie, kunnen verbinden met hun huurders.
Basis van contact met de achterban

Basis van contact
De basis van het contact met de achterban ligt besloten in het adres van de huurwoning. Immers je kunt je achterban niet benaderen als je niet weet waar deze woont. Daarom is ook in de Overlegwet opgenomen dat de woningcorporatie een lijst met de adressen van zijn in Nederland verhuurder woongelegenheden (artikel 5c WOHV). Let wel op: het gaat alleen om het verkrijgen van de adressen, dus niet de naam en e-mail adres van de huurder. Voor het verkrijgen van huurdersgegevens zoals naam en e-mail adres dien je andere afspraken te maken. Ook daar is een procedure beschikbaar. Lasso biedt de mogelijkheid om adressen van de corporatie eenvoudig te koppelen aan de huurder op het moment dat deze zich bekent maakt.

Lees verder in het PDF bestand dat is toegevoegd aan dit topic.

Procedure gegevens verzamelen.pdf (61,2 KB)