Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst bewonerscommissies

Op verzoek publiceer ik hier de samenwerkingsovereenkomst die Wonen Zuid en Huurdersvereniging Wonen Zuid heeft ontwikkeld om bewonerscommissies en medewerkers van Wonen Zuid een kader te bieden om de samenwerking beter te laten verlopen en vooral ook om helderheid te schaffen over de verwachtingen over en weer.

Samenwerkingsovereenkomst Wonen Zuid en bewonerscommissie (definitief) (1).pdf (110,2 KB)