Vragenlijst reacties - kolommen beperken

Bij Reacties op een vragenlijst heb ik de kolommen beperkt tot

Nummer vragenlijst

Naam vragenlijst

Deelnemersnummer

Naam deelnemer

Naam van vraag

Nummer van antwoord

Gegeven antwoorden

Wanneer het antwoord werd gegeven

Toch krijg ik in het overzicht na exporteren veel meer (deels lege) kolommen te zien.
Nummer vragenlijst Naam vragenlijst Deelnemersnummer Naam deelnemer Woonadres Straat Woonadres Huisnummer Woonadres Postcode Woonadres Plaats Woonadres Land Woonadres is een Corporatiewoning Woonadres Complexnummer Woonadres VHE nummer Woonadres Woningtype Woonadres Wijk Woonadres Verhuurder Vraag nummer Naam van vraag Nummer van antwoord Gegeven antwoorden Wanneer het antwoord werd gegeven

Dat lijkt me niet de bedoeling
Joop

Hoewel het antwoord al een op een is gegeven toch nog even een reactie voor de overige forumleden. Je kunt (nog) geen kolommen selectie maken bij de export van de enquetes. Het advies is om de export uit te voeren en dan de overbodige kolommen weg gooien. Je kunt uiteraard wel een exportselectie maken over de rijen (regels).