Werken met ING-spaarrekeningen => instructie

Vooraf

De ING-bank werkt met spaarrekeningen die gekoppeld zijn aan de normale rekening courant. Deze spaarrekeningen hebben een afwijkend nummer en voldoen niet aan de IBAN-standaard. Dat betekent dat de mutaties van deze spaarrekeningen niet worden meegegeven in de camt.53 bestanden waarmee in Lasso de bankmutaties worden ingelezen. Deze mutaties moeten dan ook op een ander manier verwerkt worden.

Hiervoor wordt een aparte grootboekrekening aangemaakt, bijvoorbeeld met het nummer 1150 “spaarrekening”. De 1150 werkt als ware het een kruispostenrekening. De mutaties worden als volgt verwerkt: als er op de rekening-courant een bedrag wordt overgemaakt van de rekening-courant naar spaarrekening of er wordt een bedrag teruggeboekt van de spaarrekening naar de rekening-courant dan wordt deze bankmutatie in Lasso via de optie “anders” rechtstreeks op de 1150 geboekt.

Volg de onderstaande stappen voor verwerken ING-mutaties van spaarrekening:

  1. ga via het menu financiën naar het submenu rekeningschema
  2. klik links onder op toevoegen en geef de nieuwe grootboekrekening een nummer (bv 1150) en een naam (bv ING-Spaar).
  3. kies vervolgens bij sub-categorie de subcategorie “liquide middelen” Of bij een ander indeling de categorie die deze grootboekrekening plaatst op de balans bij de andere banknummers.

Nu kun je de bedragen die op de rekeningcourant wordt bij of afgeboekt via de optie “anders” verwerken op de nieuw aangemaakte grootboekrekening.

NB Let op het begin-saldo van de spaarrekening moet je via het memoriaal waarin de begin balans is opgenomen toevoegen. Volg daarvoor de volgende stappen:

  1. Voeg een mutatieregel toe aan het memoriaal van de beginbalans door op het plus-teken te klikken.
  2. Voeg het beginsaldo toe en kies het label “Af” en de grootboekrekening die je gemaakt hebt, in dit voorbeeld de 1150
  3. Klik op de plus voor een nieuwe regel en voeg nogmaals het beginsaldo toe kies dan het label “Bij” en de grootboekrekening waar het vermogen (kapitaal) op wordt geboekt. Meestal is dit de 410.
    Nu heb je alle voorbereidingen gedaan om bankmutaties van en naar de spaarrekening te verwerken.