Wijzigen reeds ingevulde en opgeslagen kolommen

Ik heb de inhoud van kolommen ingevuld en opgeslagen. Kan ik die inhoud nog wijzigen en zo ja, hoe?
Zie bijvoorbeeld onder “Groepen” en dan “Reden”.

Aanvullend: in die kolom “Reden” kunnen vaste gegevens uit Lasso worden aangeklikt. Ik het ook mogelijk aan de al vaste gegevens eigen gegevens toe te voegen en zo ja, hoe?

Herman Boerman
m. 06-29 27 19 58
e… hermanboerman7@gmail.com

Een pagina in Lasso is opgebouwd uit regels op iedere pagina worden er 20 gepresenteerd. Iedere regel is opgedeeld uit meerdere gegevensvelden, dit noemen we kolommen.

Bijna alle velden in de degels kun je ten alle tijden aanpassen door op bewerken te klikken (pennetje op het einde van de regel). De kolommen worden automatisch samengesteld op basis van de gegevens in de regel.