Vaste tekst in Lasso wijzigen

In Lasso heb ik twee extra kolommen gemaakt via vrije velden. Eén daarvan is “Functie”. Als ik in die kolom bijv. “Lid” invoer dan zet Lasso dit automatisch om naar "(in dit geval) “deksel”. Da’s uiteraard niet de bedoeling. Hoe voorkom ik deze automatische omzetting?
Aanvulling op het bovenstaande: Deze vraag kan vervallen. Ik heb gemerkt dat ik geduld moet hebben. In eerste instantie staat het even verkeerd in de kolom verwoord, maar na verloopt komt er automatisch goed in te staan. Opgelost dus.
Herman Boerman
m. 06-29 27 19 58
e. hermanboerman7@gmail.com

Dit is een eerder gestelde vraag. E.e.a. heeft te maken met de instellingen van de browser. Lees hieronder verder. Let wel op: het voorbeeld wordt gegeven vanuit mijn Lasso. het probleem dat jij aanduid in de beheeromgeving is gelijk aan het probleem in het voorbeeld.