Lasso


Lasso handfacturen Het menu handfactuurposten is bedoeld om handmatig factuurposten te maken. Factuurposten zijn losse (zelfstandige) bedragen die apart op één factuur kunnen worden gezet of op een factuur verzameld kunnen worden. De factuurposten kunnen per post worden toegewezen aan een grootboekrekening en, indien gewenst, aan een kostenplaats. <a href="https://wiki.lasso-ho.nl/index.php/Werken_met_handfactuurposten">Klik hier voor uitgebreidere informatie.</a> Lasso dossiers Dossiers in Lasso zijn verzamelingen van documenten en/ of notities. Dossiers kunnen toegankelijk worden gemaakt voor in groepen of individuele deelnemers. Daarnaast kan een dossier ook gebruikt worden om een activiteit in te registreren met bijbehorende documenten. Door bij de datum, de datum van de activiteit in te vullen kunnen deelnemers in hun Mijn-Lasso omgeving de activiteiten met bijbehorende documenten. Voor iedere deelnemer wordt dan tegelijkertijd een archief opgebouwd. <a href="https://wiki.lasso-ho.nl/index.php/Werken_met_dossiers#Inleiding">Klik hier voor verdere informatie.</a> Lasso wensen Als onder de Lasso gebruikers bepaalde wensen en of behoeften zijn kunnen die hier bekend worden gemaakt. Het Lasso-team zal hier dan een antwoord/ reactie op gegeven worden. Lasso groepen Een groep is een verzameling van deelnemers. Dit kunnen zowel personen als organisaties of adressen zijn. Deelnemers kunnen deel uit maken van een groep door hen lid te maken van de betreffende groep. Groepen worden gebruik voor allerlei toepassingen. Bijvoorbeeld om naar te mailen, contributies in rekening te brengen en om toegang te geven tot dossiers. <a href="https://wiki.lasso-ho.nl/index.php/Werken_met_groepen">Klik hier voor de uitgebreidere uitleg op de Wiki-Lasso</a> Lasso WIKI Stel hier alle vragen over dit onderwerp. Zowel medegebruikers als het Lasso-team houden dit strak in de gaten en geven snel een reactie zodat iedereen kan meedenken en meelezen. Lasso release Lasso deelnemers Het kunnen werken met deelnemers behoort tot de basis kennis van Lasso. Als de basisbeginselen beheerst worden zal het gebruik van Lasso in gemak toenemen.<a href="https://wiki.lasso-ho.nl/index.php/Werken_met_deelnemers">Klik hier voor uitgebreidere informatie.</a> Lasso gebruiksvoorstellen Lasso financieel Lasso heeft de beschikking over een volledig geïntegreerde financiële administratie. Het betreft een financiële administratie met de beschikking over een administratie voor uitgaande facturen (debiteuren) en ontvangen facturen (crediteuren). Het bankboek kan worden ingeladen en openstaande posten kunnen automatisch worden verwerkt. Met Lasso kunnen automatische incasso’s worden uitgevoerd, verwerkt en opnieuw worden aangeboden. Administratieve handelingen worden afgehandeld en gelijk doorgeboekt naar de winst en verliesrekening en zo nodig naar de balans. <a href="https://wiki.lasso-ho.nl/index.php/Werken_met_financi%C3%ABn#Inleiding">Klik hier voor uitgebreidere informatie</a>
Over de categorie Lasso [Lasso] (1)
Automatisch invullen factuurgegevens bij ontvangen facturen [Lasso financieel] (1)
12 mei 2019 update [Lasso release] (1)
4 mei 2019 update [Lasso release] (1)
10 april 2019 Update [Lasso release] (1)
Facturen verwerken ongedaan maken [Lasso financieel] (3)
Betaling<>factuur [Lasso financieel] (2)
Mail verzonden en niet aangekomen [Lasso deelnemers] (7)
Sjabloon maken onder instelling [Lasso financieel] (2)
12 maart 2019 update [Lasso release] (1)
Schulden op de balans [Lasso financieel] (2)
Ontvangen facturen [Lasso financieel] (2)
Start van het uitrekenen conceptfacturen Offset (dagen) [Lasso financieel] (1)
Deelnemer terughalen uit archief [Lasso deelnemers] (1)
09 maart 2019 update [Lasso release] (1)
9 februari 2019 update [Lasso release] (1)
22 februari 2019 update [Lasso release] (1)
Deelnemers opzoeken waarvan de korting eindigt [Lasso deelnemers] (1)
Facturen versturen [Lasso financieel] (1)
Kan factuur niet boeken op 8200 rekening [Lasso financieel] (2)
Facturen: verwerken (credit) facturen en betalingsverschillen [Lasso financieel] (1)
Factuur layout in Lasso [Lasso financieel] (2)
Per abuis factuur geboekt! [Lasso financieel] (2)
Lasso WIKI in ontwikkeling [Lasso WIKI] (1)
Jaarafsluiting in Lasso [Lasso financieel] (1)
Lasso aankondigingen [Lasso] (1)