Lasso


Lasso release Lasso handfacturen Het menu handfactuurposten is bedoeld om handmatig factuurposten te maken. Factuurposten zijn losse (zelfstandige) bedragen die apart op één factuur kunnen worden gezet of op een factuur verzameld kunnen worden. De factuurposten kunnen per post worden toegewezen aan een grootboekrekening en, indien gewenst, aan een kostenplaats. Klik hier voor uitgebreidere informatie. Lasso wensen Als onder de Lasso gebruikers bepaalde wensen en of behoeften zijn kunnen die hier bekend worden gemaakt. Het Lasso-team zal hier dan een antwoord/ reactie op gegeven worden. Lasso deelnemers Het kunnen werken met deelnemers behoort tot de basis kennis van Lasso. Als de basisbeginselen beheerst worden zal het gebruik van Lasso in gemak toenemen.Klik hier voor uitgebreidere informatie. Lasso groepen Een groep is een verzameling van deelnemers. Dit kunnen zowel personen als organisaties of adressen zijn. Deelnemers kunnen deel uit maken van een groep door hen lid te maken van de betreffende groep. Groepen worden gebruik voor allerlei toepassingen. Bijvoorbeeld om naar te mailen, contributies in rekening te brengen en om toegang te geven tot dossiers. Klik hier voor de uitgebreidere uitleg op de Wiki-Lasso Lasso WIKI Stel hier alle vragen over dit onderwerp. Zowel medegebruikers als het Lasso-team houden dit strak in de gaten en geven snel een reactie zodat iedereen kan meedenken en meelezen. Lasso dossiers Dossiers in Lasso zijn verzamelingen van documenten en/ of notities. Dossiers kunnen toegankelijk worden gemaakt voor in groepen of individuele deelnemers. Daarnaast kan een dossier ook gebruikt worden om een activiteit in te registreren met bijbehorende documenten. Door bij de datum, de datum van de activiteit in te vullen kunnen deelnemers in hun Mijn-Lasso omgeving de activiteiten met bijbehorende documenten. Voor iedere deelnemer wordt dan tegelijkertijd een archief opgebouwd. Klik hier voor verdere informatie. Lasso gebruiksvoorstellen Lasso financieel Lasso heeft de beschikking over een volledig geïntegreerde financiële administratie. Het betreft een financiële administratie met de beschikking over een administratie voor uitgaande facturen (debiteuren) en ontvangen facturen (crediteuren). Het bankboek kan worden ingeladen en openstaande posten kunnen automatisch worden verwerkt. Met Lasso kunnen automatische incasso’s worden uitgevoerd, verwerkt en opnieuw worden aangeboden. Administratieve handelingen worden afgehandeld en gelijk doorgeboekt naar de winst en verliesrekening en zo nodig naar de balans. Klik hier voor uitgebreidere informatie
Topic Antwoorden Activiteit
Over de categorie Lasso 1 24 januari 2019
Betaling<>factuur 3 15 augustus 2019
Bijlage bij persoon aanbrengen 2 7 augustus 2019
Creëren en boeken voorziening 2 5 augustus 2019
Verlies en Winst 2 4 augustus 2019
Kan deelnemer niet archiveren 1 20 juni 2019
Uitgaven rubriek 4 verhogen, memoriaal negatief invoeren 2 30 mei 2019
Automatisch invullen factuurgegevens bij ontvangen facturen 1 12 mei 2019
12 mei 2019 update 1 12 mei 2019
4 mei 2019 update 1 12 mei 2019
10 april 2019 Update 1 12 mei 2019
Facturen verwerken ongedaan maken 3 15 april 2019
Mail verzonden en niet aangekomen 7 14 april 2019
Sjabloon maken onder instelling 2 10 april 2019
12 maart 2019 update 1 2 april 2019
Schulden op de balans 2 31 maart 2019
Ontvangen facturen 2 28 maart 2019
Start van het uitrekenen conceptfacturen Offset (dagen) 1 14 maart 2019
Deelnemer terughalen uit archief 1 11 maart 2019
09 maart 2019 update 1 10 maart 2019
9 februari 2019 update 1 10 februari 2019
22 februari 2019 update 1 10 maart 2019
Deelnemers opzoeken waarvan de korting eindigt 1 1 maart 2019
Facturen versturen 1 26 februari 2019
Kan factuur niet boeken op 8200 rekening 2 23 februari 2019
Facturen: verwerken (credit) facturen en betalingsverschillen 1 11 februari 2019
Factuur layout in Lasso 2 3 februari 2019
Per abuis factuur geboekt! 2 3 februari 2019
Lasso WIKI in ontwikkeling 1 29 januari 2019
Jaarafsluiting in Lasso 1 29 januari 2019